Апликатор за колене

Апликаторите „Нуга Бест”

са предназначени за активно въздействие в областта на ставите – коленете, раменете, петите, ръцете. Болкоуспокояващият и оздравителен ефект се постига чрез загрятата турманиева керамика (40-65 градуса С), генерираща дълговълново инфрачервено излъчване (8-:-14 мкм), собствено магнитно поле и допълнителна магнитна лента, обезпечаващи дълбоко нагряване и подобряване на кръвообращението в съответната област на ставите. Пулта за управление позволява да се програмира времето за въздействие (60, 90, 120, 180 мин), и да се установи желаната температура с точност 2-5 градуса С